Verksamhet

Industri- och bostadsbyggnation

Hos oss kan du beställa bärande stålkonstruktioner till industrihallar som t.ex. pelare, balkar, stag, takstolar samt hallutrustningselement – inspektionsplattformar, kranbalkar, entresoler, trappor, räcken och andra element av svart och specialstål enligt vad projektet avser.
För bostad och kontor kan du köpa prefabricerade stålelement som svetsade balkar, t.ex. HSQ-balkar och pelare.
Vi har många års erfarenhet av leveranser av ovannämnda konstruktioner till de skandinaviska länderna.