Tjänster

Montage

Vi arbetar med specialister inom montage av industrihallskonstruktioner och infrastrukturprojekt. Montage av broar, gång- och cykelspångar sker i enlighet med gemensamt framtagna montagesplaner och med hjälp av traditionella metoder som användning av kranar, lansering och tunga lyft. Vi är involverade i monteringsprocessen från början av projektet och föreslår de mest fördelaktiga lösningarna.