Verksamhet

Offshore Vindkraftparker

Hos oss kan du beställa tillverkning inkl. leverans av mindre konstruktioner till offshore vindkraftparker.

Till följd av den växande efterfrågan på andra- och tredje nivå (Tier 2/3) leverantörer erbjuder vi sekundära stålkonstruktioner för havsbaserade vindkraftverk, tillverkade hos våra lokala verkstäder. Vi kan förse byggen med b.la. räcken, stegar, fendrar, plattformar, trappor, anodskyddsburar samt mindre element för transformatorstationer.