Verksamhet
Övriga konstruktioner
Legostal Sp. z o. o. kan även erbjuda tjänster inom andra sektorer beroende på behov, projekt och produktionskapacitet. Vi har erfarenhet bland annat av marina stålkonstruktioner, t.ex. hamn- eller industriramper, rörledningar och tankar.