Tjänster

Tillverkning och leverans 

Legostal Sp. z o. o. erbjuder tillverkning av stålkonstruktioner med leverans till byggarbetsplatsen. Våra partners är certifierade enligt EN1090 standarden upptill EXC4 i utförandeklass samt innehar kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetscertifikat. Beroende på projekt och slutdatum väljer vi en av våra tillverkare som är specialiserad på given konstruktionstyp och har produktionskapacitet som möjliggör leverans i tid. Tillverkarnas produktionshallar är anpassade för produktion av:

  • konstruktioner avsedda för industri- och bostadsbyggnation, t ex svetsade balkar, HSQ-balkar, pelare, takstolar;
  • konstruktion av broar och gångbroar (med levereras både land och sjöväg);
  • stålkonstruktioner i rostfritt stål, aluminium, duplex, super duplex, som t ex räcken, trappor.

Vi organiserar transporter av stålkonstruktioner till Skandinavien i både standardmått, överdimensionerade och till sjöss. Legostal-teamet samordnar och övervakar genomförandet av projekt i enlighet med EN1090-standarden, projektriktlinjer och lokala standarder såsom AMA Anläggning i Sverige eller Håndbook R762 Prosesskode 2 i Norge.