Våra projekt

Vordingborg gång- och cykelbro

År: 2019

Vikt: 95t

Land: Danmark

Legostals omfattning: leverans av stålkonstruktion, trappor, beläggning

Se annat

Letbanen 2 gång- och cyckelbroar
Veddestabron, trappor av rostfritt stål
Fabrik Metsä Board i Husum, räcken av rostfritt stål
Trängslets vattenkraftverk, förgrening
Trängslets vattenkraftverk, rördel