Våra projekt

Veddestabron, trappor av rostfritt stål

År: 2022

Vikt: 18 ton

Land: Sverige

Legostals omfattning: tillverkningsritningar och leverans av stålkonstruktion

Se annat

Letbanen, 2 gång- och cykelbroar
Rörlig ramp till Visby hamn FL7
Oslo Plads kontorsbyggnad
Hotell Next House
Rødovre Port gång- och cykelbro och kontorsbyggnad
Control and Maintenance Centre