Våra projekt

Trängslets vattenkraftverk, rördel

År: 2021

Vikt: 230 ton

Land: Sverige

Legostals omfattning: verkstadsdokumentation, tillverkning av stålkonstruktioner

Se annat

Letbanen 2 gång- och cyckelbroar
Veddestabron, trappor av rostfritt stål
Fabrik Metsä Board i Husum, räcken av rostfritt stål
Trängslets vattenkraftverk, förgrening
Trängslets vattenkraftverk, rördel