Våra projekt

Saeby Havn gång- och cykelbro

År: 2021

Vikt: 27 ton

Land: Danmark

Legostals omfattning: leverans av stålkonstruktion

Se annat

Letbanen 2 gång- och cyckelbroar
Veddestabron, trappor av rostfritt stål
Fabrik Metsä Board i Husum, räcken av rostfritt stål
Trängslets vattenkraftverk, förgrening
Trängslets vattenkraftverk, rördel