Våra projekt

Olskroken gång- och cykelbro

År: 2019

Vikt: 56 ton

Land: Sverige

Legostals omfattning: leverans av stålkonstruktion, trappor, beläggning

Se annat

Letbanen, 2 gång- och cykelbroar
Rörlig ramp till Visby hamn FL7
Oslo Plads kontorsbyggnad
Hotell Next House
Rødovre Port gång- och cykelbro och kontorsbyggnad
Control and Maintenance Centre