Våra projekt

Letbanen 2 gång- och cyckelbroar

År: 2022

Vikt: 150 ton

Plats: Danmark

Omfattning: tillverkning av stålkonstruktion, tredjepartskontroll, epoxibeläggning på däck

Se annat

Letbanen 2 gång- och cyckelbroar
Veddestabron, trappor av rostfritt stål
Fabrik Metsä Board i Husum, räcken av rostfritt stål
Trängslets vattenkraftverk, förgrening
Trängslets vattenkraftverk, rördel