Våra projekt

Least 2 kontorsbyggnad

År: 2022-2023

Vikt: 143 ton

Land: Sverige

Legostals omfattning: leverans av stålkonstruktion

Se annat

Letbanen, 2 gång- och cykelbroar
Rörlig ramp till Visby hamn FL7
Oslo Plads kontorsbyggnad
Hotell Next House
Rødovre Port gång- och cykelbro och kontorsbyggnad
Control and Maintenance Centre