Usługi

Prowadzenie projektu

Zespół Legostalu składa się z wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z konstrukcjami stalowymi. W ramach projektu łączymy kompetencje wykonawców, nadzorujemy ich prace, czuwamy nad dokumentacją projektową, jakością wykonywanych prac, harmonogramem dostaw i montażu, zastosowaniem lokalnych wymagań w projekcie oraz sprawną komunikacją.