Usługi

Doradztwo techniczne i projektowanie

Pracę rozpoczynamy na różnym etapie dokumentacji projektowej. Jeśli projekt nie jest zakończony, opracowujemy technologię wykonania, wymiarujemy, optymalizujemy i przygotowujemy dokumentację, która umożliwi wycenę konstrukcji stalowej. Jeśli rysunki konstrukcyjne są gotowe wykonujemy dokumentację warsztatową będącą podstawą do prefabrykacji. Specjalizujemy się również w opracowaniu technologii montażu na budowie.